Doç.Dr.
Süleyman KAYA
Birim
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü